Firmaet bistår i de fleste saker foruten spørsmål om straff,

skatt/ avgift, trygd og personskader.

 

 

Typer bistand:

 

• Tvisteløsning og prosedyre

• Rådgivning overfor næringsdrivende

• Utarbeidelse og kvalitetssikring av dokumenter

 

Sentrale fagområder:

 

• Avtale/kontraktsrett, eks. spørsmål om avtale er inngått, illojalitet, mislighold, opphør

• Kjøpsrett, eks. bistand til avtaler eller krav ved mislighold

• Fast eiendoms rettsforhold/ entreprise, avtaler, mangler, naboforhold etc.

• Erstatningsrett og produktansvar (ikke personskadesaker)

• Forvaltningsrett, eks. spørsmål om et vedtak er ugyldig og krav om erstatning

• IT-rett, eks. rettsspørsmål om internett, ehandel, opphavsrettskrenkelser, kontrakter

• Markedsføringsrett og immaterialrett, varemerker, forretningshemmeligheter etc.

• Arbeidsrett og personvern, eks. arbeidsavtaler, oppsigelser, personvernpolicy

• Selskapsrett, M&A, aksjonæravtaler mv.

• Inndriving av pengekrav

• Familie og arverett

Fagområder/ rettsdisipliner

Copyright © aomo.no

Advokat Øyehaug AS      Org. nr.: 997 098 609      T (+47) 9181 3565 / 6698 0111      Holmen Senter, 6. etg.      Vogellund 6, 1394 Nesbru      E-post: omo@aomo.no      www.aomo.no