Om advokat Olav Marius Øyehaug

Miljøsertifisering

Sertificat 2020

Last ned

Erfaring

2010-                 Egen advokatpraksis

2005-2010         Partner i Advokatfirmaet Haavind AS

                          (tidligere Haavind Vislie)

1997 flg.            Fullmektig, senere fast advokat i Lowzow & co,

                          senere Haavind Vislie

 

Publikasjoner

Redaktør av Advokatfirmaet Haavinds Kort om Jus fra 2005

Selvtendige artikler/ bøker innen en rekke rettsfelter:

• Fast eiendom

• Erstatningsrett

• Forvaltningsrett

• Prosess og tvangsfullbyrdelse

• Rettskildelære

• Advokatens hjørne, artikkelserie i LiveIN Asker

 

Utdannelse

Cand. jur. januar 1998 (laud, 2.45/A)

Arbeid i studietiden

Universitetet i Oslo og Friundervisningen -

undervisningsoppdrag (kurs i kontraktsrett,

forvaltningsrett, pengekravsrett, selskapsrett,

skattrett m.m.)

Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett,

vitenskapelig assistent

Sivilombudsmannen

Nordisk Skibsrederforening (advokatfirma)

Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech

International Law Students Association

(ILSA, Washington DC)

 

Øvrige verv o.l.

Diverse styreverv

Sensor v/ Universitetet i Oslo

 

Fritid

Kone Elin, sønn Mathias

Idrett (fotball, tennis, ski, sykling etc.

– Birkebeineren)

 

Advokat Øyehaug BIL stilte i 2014 med

eget lag i Trondheim-Oslo

Copyright © aomo.no

Advokat Øyehaug AS      Org. nr.: 997 098 609      T (+47) 9181 3565 / 6698 0111      Holmen Senter, 6. etg.      Vogellund 6, 1394 Nesbru      E-post: omo@aomo.no      www.aomo.no