DIN ADVOKAT I ASKER!

Bistand til både næringsdrivende og privatpersoner.
Over 20 års erfaring med rådgiving og tvisteløsning, bl.a. som partner i et av Norges største advokatfirmaer.
Erfaring
2010- Egen advokatpraksis
2005-2010 Partner i Advokatfirmaet Haavind AS (tidligere Haavind Vislie)
1997 flg. Fullmektig, senere fast advokat i Lowzow & co, senere Haavind Vislie

Publikasjoner
Redaktør av Advokatfirmaet Haavinds Kort om Jus fra 2005
Selvtendige artikler/ bøker innen en rekke rettsfelter:
• Fast eiendom
• Erstatningsrett
• Forvaltningsrett
• Prosess og tvangsfullbyrdelse
• Rettskildelære
• Advokatens hjørne, artikkelserie i LiveIN Asker

Utdannelse
Cand. jur. januar 1998 (laud, 2.45/A)

Arbeid i studietiden
Universitetet i Oslo og Friundervisningen - undervisningsoppdrag (kurs i kontraktsrett, forvaltningsrett, pengekravsrett, selskapsrett, skattrett m.m.)
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, vitenskapelig assistent
Sivilombudsmannen
Nordisk Skibsrederforening (advokatfirma)
Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech
International Law Students Association
(ILSA, Washington DC)

Øvrige verv o.l.
Diverse styreverv
Sensor v/ Universitetet i Oslo

Fritid
Kone Elin, sønn Mathias
Idrett; fotball, tennis, ski, sykling etc. - Birkebeineren

Advokat Øyehaug BIL stilte i 2014 med eget lag i Trondheim-Oslo
Back to Top