Fagområder/ rettsdisipliner
Firmaet bistår i de fleste saker foruten spørsmål om straff, skatt/ avgift, trygd og personskader.
Typer bistand:
• Tvisteløsning og prosedyre
• Rådgivning overfor næringsdrivende
• Utarbeidelse og kvalitetssikring av dokumenter

Sentrale fagområder:
• Avtale/kontraktsrett, eks. spørsmål om avtale er inngått, illojalitet, mislighold, opphør
• Kjøpsrett, eks. bistand til avtaler eller krav ved mislighold
• Fast eiendoms rettsforhold/ entreprise, avtaler, mangler, naboforhold etc.
• Erstatningsrett og produktansvar (ikke personskadesaker)
• Forvaltningsrett, eks. spørsmål om et vedtak er ugyldig og krav om erstatning
• IT-rett, eks. rettsspørsmål om internett, ehandel, opphavsrettskrenkelser, kontrakter
• Markedsføringsrett og immaterialrett, varemerker, forretningshemmeligheter etc.
• Arbeidsrett og personvern, eks. arbeidsavtaler, oppsigelser, personvernpolicy
• Selskapsrett, M&A, aksjonæravtaler mv.
• Inndriving av pengekrav
• Familie og arverett

Nettverk:
Firmaet samarbeider med flere øvrige firmaer, herunder med gode kolleger i alle de sentrale norske advokatfirmaene. Firmaet har samarbeidspartnere og avlastningsmuligheter innenfor alle rettsområder. ​​​​​​​
Back to Top